ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รูปภาพกิจกรรม

ผลการดําเนินงาน กสจ. ประจําเดือนพฤษภาคม 2563

ผลการดำเนินงานประจำเดือน(2) (1)

วิธีตรวจสอบยอดเงิน

วิธีตรวจสอบยอดเงิน ลงเผยแพร่

สงกรานต์ปีนี้ห่างไกล COVID - 19

songkran GPEF

ช่องทางการนำส่งเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก กสจ.

ช่องทางการส่งเอกสาร (2)

เงินท่านไปไหน??

เงินท่านไปไหน

เงินส่วนไหนได้ยกเว้นภาษี

เงินส่วนไหนได้ยกเว้นภาษี

กสจ. ขอเป็นกำลังให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กำลังใจ

เมื่อเกิดผลกระทบจาก covid-19 เราจะทำอย่างไรต่อไป??

ชี้แจง

งดให้บริการ ที่สำนักงาน กสจ. เป็นการชั่วคราว

งดให้บริการ สนง

ขอยกเลิกจัดอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. จ.นครศรีธรรมราช

ยกเลิกสัญจร นคร

ยกเลิกจัดประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิกฯ จ.หนองคาย

ยกเลิกสัญจร หนองคาย

เลื่อนจัดประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2562

เลื่อนประชุมใหญ่ 62

ภาพวีดีโอ งานประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2561 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

QR Code Line กสจ.

lineat-poster-th_1_6-1-e1522718828586

Line กสจ.

กสจ.
Weather