ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการสอบราคา
เรื่อง “ประกาศผลการจ้างผลิตวีดิทัศน์ กสจ. ประจำปี 2566”
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก ประกาศผลการจ้างผลิตวีดิทัศน์ กสจ. ปี 2566
ประกาศสอบราคา
เรื่อง “การจ้างบริษัทให้บริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน กสจ.”
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก การจ้างบริษัทให้บริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน กสจ.
ข่าวกิจกรรม กสจ.
รูปภาพกิจกรรม

ผลการดําเนินงาน กสจ. ประจําเดือนสิงหาคม 2565

รายงานผลปฏิบัติงาน

QR Code Line กสจ.

poster_1_3_page-0001

ช่องทางการนำส่งเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก กสจ.

ช่องทางการส่งเอกสาร (1)

เงินท่านไปไหน??

เงินท่านไปไหน

เงินส่วนไหนได้ยกเว้นภาษี

เงินส่วนไหนได้ยกเว้นภาษี

กสจ. ขอเป็นกำลังให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กำลังใจ

เมื่อเกิดผลกระทบจาก covid-19 เราจะทำอย่างไรต่อไป??

ชี้แจง

ภาพวีดีโอ งานประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2561 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

Line กสจ.

กสจ.
Weather