ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการสอบราคา
เรื่อง ผลสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก ผลสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2563
ประกาศสอบราคา
เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารข่าว กสจ. 63
รูปภาพกิจกรรม

ผลการดําเนินงาน กสจ. ประจําเดือนตุลาคม 2563

ผลการดำเนินงานประจำเดือน(3)_3

สงกรานต์ปีนี้ห่างไกล COVID - 19

songkran GPEF

ช่องทางการนำส่งเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก กสจ.

ช่องทางการส่งเอกสาร (1)

เงินท่านไปไหน??

เงินท่านไปไหน

เงินส่วนไหนได้ยกเว้นภาษี

เงินส่วนไหนได้ยกเว้นภาษี

กสจ. ขอเป็นกำลังให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กำลังใจ

เมื่อเกิดผลกระทบจาก covid-19 เราจะทำอย่างไรต่อไป??

ชี้แจง

ขอยกเลิกจัดอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. จ.นครศรีธรรมราช

ยกเลิกสัญจร นคร

ยกเลิกจัดประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิกฯ จ.หนองคาย

ยกเลิกสัญจร หนองคาย

เลื่อนจัดประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2562

เลื่อนประชุมใหญ่ 62

ภาพวีดีโอ งานประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2561 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

QR Code Line กสจ.

lineat-poster-th_1_6-1-e1522718828586

Line กสจ.

กสจ.
Weather