Lastest News:
Mon, Jan 30, 2023
ประกาศผล พนง
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน กสจ.
รับสมัครพนักงาน
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก ประกาศรับสมัครพนักงาน ปี 25665 ครั้งที่ 2 ลงทุน+พร้อมใบสมัคร
หน้าปก
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ พนักงาน กสจ. 
ประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุ 65
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก รายชื่อโอนเงินสมาชิกเกษียณรอบสอง   ***หมายเหตุ  :   เพื่อง่ายต่อการดูรายชื่อ ควรดูตามชื่อหน่วยงานของท่าน เนื่องจากมีการเรียงลำดับตามอักษร