ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการสอบราคา
เรื่อง ผลสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก ผลสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2563
ประกาศสอบราคา
เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารข่าว กสจ. 63
รูปภาพกิจกรรม

ผลการดําเนินงาน กสจ. ประจําเดือนกันยายน 2563

ผลการดำเนินงานกันยายน 63

สงกรานต์ปีนี้ห่างไกล COVID - 19

songkran GPEF

ช่องทางการนำส่งเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก กสจ.

ช่องทางการส่งเอกสาร (1)

เงินท่านไปไหน??

เงินท่านไปไหน

เงินส่วนไหนได้ยกเว้นภาษี

เงินส่วนไหนได้ยกเว้นภาษี

กสจ. ขอเป็นกำลังให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กำลังใจ

เมื่อเกิดผลกระทบจาก covid-19 เราจะทำอย่างไรต่อไป??

ชี้แจง

ขอยกเลิกจัดอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. จ.นครศรีธรรมราช

ยกเลิกสัญจร นคร

ยกเลิกจัดประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิกฯ จ.หนองคาย

ยกเลิกสัญจร หนองคาย

เลื่อนจัดประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2562

เลื่อนประชุมใหญ่ 62

ภาพวีดีโอ งานประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2561 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

QR Code Line กสจ.

lineat-poster-th_1_6-1-e1522718828586

Line กสจ.

กสจ.
Weather