สำนักงาน กสจ.

ผู้จัดการ2

นายวิสิฐา ตั้งจิตนบ
ผู้จัดการสำนักงาน กสจ.

หรรษา

นางสาวหรรษา เจริญจรรยากุล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

วรลักษณ์

นางสาววรลักษณ์ เจตเกษกิจ
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนสมาชิก

อธิชา

นางสาวอธิชา อินทรสูตร
เจ้าหน้าที่การเงิน

รัชดาภรณ์

นางสาวรัชดาภรณ์ ธานะสุข
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และ IT

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.