สำนักงาน กสจ.

ผู้จัดการ2

นายวิสิฐา ตั้งจิตนบ
ผู้จัดการสำนักงาน กสจ.

จันทิมา

นางสาวจันทิมา ไตรมงคลเจริญ
ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงาน กสจ.

หรรษา

นางสาวหรรษา เจริญจรรยากุล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ชุติมา

นางสาวชุติมา บุญมีโชติ
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์การลงทุน

วรลักษณ์

นางสาววรลักษณ์ เจตเกษกิจ
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนสมาชิก

อธิชา

นางสาวอธิชา อินทรสูตร
เจ้าหน้าที่การเงิน

รัชดาภรณ์

นางสาวรัชดาภรณ์ ธานะสุข
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และ IT

ธีรกานต์1

นางสาวธีรกานต์  ปิงใจ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.