สำนักงาน กสจ.

ผจก.

วิสิฐา ตั้งจิตนบ
ผู้จัดการสำนักงาน กสจ.

หรรษา

หรรษา เจริญจรรยากุล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

จันทิมา

จันทิมา ไตรมงคลเจริญ
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย และระเบียบ

ชุติมา

ชุติมา บุญมีโชติ
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์การลงทุน

ภาวดี

ภาวดี แป๊ะจิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

อธิชา

อธิชา อินทรสูตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เพ็ญพร

เพ็ญพร พงไพร
เจ้าหน้าที่การเงิน

วรลักษณ์

วรลักษณ์ เจตเกษกิจ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาชิก

เอกจิตรา

เอกจิตรา แสงครุฑ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

รัชดาภรณ์

รัชดาภรณ์ ธานะสุข
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และ IT

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.