คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน กสจ. ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2558

 

 

สามารถดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงาน กสจ. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 ได้ที่นี่

–  คู่มือปฏิบัติงาน กสจ. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 หน้า 1- 29

–  คู่มือปฏิบัติงาน กสจ. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 หน้า 30 -59

–  คู่มือปฏิบัติงาน กสจ. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 หน้า 60- 74