แผนผังเว็บไซต์ 
 
จำนวนสมาชิก
104,892 ราย
จำนวนหน่วยงาน
1,843
มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ
20,639,127,980.92 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
19.4046 บาท
ผล การดำเนินงานสะสม
ตั้งแต่ต้นปี
662.19 ล้านบาท
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2016
ดูข้อมูลย้อนหลัง
 
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
  ท่านต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีใดมากที่สุด

 ผ่านอีเมลล์
 SMS
 โทรศัพท์
 จดหมาย


  
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ :
 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หน่วยงานสมาชิก > กระทรวงกลาโหม > กองทัพบก  
   
 
 กองทัพบก


กระทรวง : กระทรวงกลาโหม
กรม : กองทัพบก

 

รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน รายละเอียด จำนวน
สมาชิก
08020002004000 แผนกสัสดีจังหวัดกระบี่ อาคาร : ศาลากลางจังหวัดกระบี่
เลขที่ : -
ถนน : ถ.อุตรกิจ
ตำบล : -
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : กระบี่
รหัสไปรษณีย์ : 81000
โทรศัพท์ :075-611794
แฟ๊กซ์ : -
2
90000002004012 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) อาคาร : กรมสรรพาวุธทหารบก (สะพานแดง)
เลขที่ : -
ถนน : ถ.ทหาร
ตำบล : แขวงถนนนครไชยศรี
อำเภอ : เขตดุสิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10300
โทรศัพท์ :02-2431061-8 ต่อ การเงิน
แฟ๊กซ์ : 02-2431478
1,652
90000002004016 กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (กบ.ทบ.) อาคาร : กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก
เลขที่ : -
ถนน : ราชดำเนิน
ตำบล : บางขุนพรหม
อำเภอ : พระนคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10200
โทรศัพท์ :02-2977407 ,02-2977414
แฟ๊กซ์ :
11
90000002004027 มณฑลทหารบกที่ 11 อาคาร : มณฑลทหารบกที่ 11
เลขที่ : 145
ถนน : พระราม 5
ตำบล : ถนนนครไชยศรี
อำเภอ : ดุสิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10300
โทรศัพท์ :02-2413047
แฟ๊กซ์ : 02-2413047
46
90000002004026 กรมกำลังพลทหารบก (กพ.ทบ.) อาคาร : กรมกำลังพลทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก
เลขที่ : -
ถนน : ถ.ราชดำเนินนอก
ตำบล : บางขุนพรหม
อำเภอ : พระนคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10200
โทรศัพท์ :0-2297-7643-6, 0-2297-7663
แฟ๊กซ์ : 0-2297-7663
14
90000002004002 กรมยุทธศึกษาทหารบก (ยศ.ทบ.) อาคาร : ฝ่ายการเงินกรมยุทธศึกษาทหารบก
เลขที่ : 41
ถนน : ถ.เทอดดำริ
ตำบล : -
อำเภอ : ดุสิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10300
โทรศัพท์ :02 - 2414840
แฟ๊กซ์ : -
35
90000002004005 สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก (สตช.ทบ.) อาคาร : กองเงินเดือน
เลขที่ : 153
ถนน : ราชวิถี
ตำบล : วชิรพยาบาล
อำเภอ : ดุสิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10300
โทรศัพท์ :02-241-4812
แฟ๊กซ์ : -
17
90000002004009 กรมสารบรรณทหารบก (สบ.ทบ.) อาคาร : กองเงินเดือน กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก
เลขที่ : -
ถนน : ราชดำเนินนอก
ตำบล : -
อำเภอ : ดุสิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10200
โทรศัพท์ :-
แฟ๊กซ์ : -
60
90000002004011 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (พบ.วพม.) อาคาร : กองเงินเดือน
เลขที่ : 315
ถนน : ถ.ราชวิถี
ตำบล : -
อำเภอ : ราชเทวี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-7600*93582จ่าอารักษ์
แฟ๊กซ์ : -
83
90000002004020 กรมข่าวทหารบก (ขว.ทบ.) อาคาร : กองเงินเดือน กรมการเงินทหารบกในกองบัญชาการกองทัพบก
เลขที่ : -
ถนน : ถ.ราชดำเนินนอก
ตำบล : -
อำเภอ : พระนคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10200
โทรศัพท์ : 02-297-7643-6, 02-297-7663
แฟ๊กซ์ : 02-297-7663
14
90000002004007 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) อาคาร : กองเงินเดือน กรมการเงินทหารบกในกองบัญชาการกองทัพบก
เลขที่ : -
ถนน : ถ.พหลโยธิน
ตำบล : เสนานิคม
อำเภอ : จตุจักร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-2939, 02-5613512k.เสน่ห์
แฟ๊กซ์ : -
256
90000002004010 หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง(นสร.) อาคาร : กองเงินเดือน กรมการเงินทหารบกในกองบัญชาการกองทัพบก
เลขที่ : 2
ถนน : ถ.เจริญกรุง
ตำบล : พระบรมมหาราชวัง
อำเภอ : พระนคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10200
โทรศัพท์ : 02-221-4739
แฟ๊กซ์ : 02-221-3870
29
90000002004018 กองดุริยางค์ทหารบก (ดย.ทบ.) อาคาร : -
เลขที่ : 75
ถนน : วิภาวดีรังสิต
ตำบล : สามเสนใน
อำเภอ : พญาไท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10400
โทรศัพท์ : 02-245-3373
แฟ๊กซ์ : 02-247-7928
4
90000002004004 กรมการเงินทหารบก ( กง.ทบ.) อาคาร : กองเงินเดือน กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก
เลขที่ : -
ถนน : ถ.ราชดำเนินนอก
ตำบล : -
อำเภอ : พระนคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10200
โทรศัพท์ : 2977614, 02-2977645
แฟ๊กซ์ : -
18
90000002004031 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก อาคาร : กองการเงินโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
เลขที่ : -
ถนน : เทิอดดำริห์
ตำบล : นครไชยศรี
อำเภอ : ดุสิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10300
โทรศัพท์ : 02-279-7645
แฟ๊กซ์ : -
21
90000002004019 กรมแพทย์ทหารบก อาคาร : 8 กรมแพทย์ทหารบก
เลขที่ : -
ถนน : -
ตำบล : พญาไท
อำเภอ : ราชเทวี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10400
โทรศัพท์ : 0-2297-7665
แฟ๊กซ์ : 0-2297-7665
50
90000002004023 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร อาคาร : -
เลขที่ : 315/6
ถนน : ราชวิถี
ตำบล : -
อำเภอ : พญาไท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10400
โทรศัพท์ : 02-246-1432*1205, 1207
แฟ๊กซ์ : -
16
90000002004028 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก อาคาร : การเงินวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เลขที่ : -
ถนน : ราชวิถี
ตำบล : ทุ่งพญาไท
อำเภอ : ราชเทวี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10400
โทรศัพท์ : 02-297-7645
แฟ๊กซ์ : -
11
90000002004029 สถาบันพยาธิวิทยา อาคาร : กองการเงินสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกฎเกล้า
เลขที่ : -
ถนน : ราชวิถี
ตำบล : ทุ่งพญาไท
อำเภอ : ราชเทวี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10400
โทรศัพท์ : -
แฟ๊กซ์ : -
4
90000002004001 ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก (พบ.ศพม.) อาคาร : กองเงินเดือน กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก
เลขที่ : -
ถนน : ถ.ราชดำเนินนอก
ตำบล : -
อำเภอ : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10200
โทรศัพท์ : -
แฟ๊กซ์ : -
7
90000002004003 สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก (สปช.ทบ.) อาคาร : กองเงินเดือน
เลขที่ : 78
ถนน : ถ.ราชดำเนินนอก
ตำบล : วัดโสมนัส
อำเภอ : ป้อมปราบศัตรูพ่าย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10100
โทรศัพท์ : 02-297-8514
แฟ๊กซ์ : -
37
90000002004008 กรมสวัสดิการทหารบก (สก.ทบ.) อาคาร : ฝ่ายการเงิน กรมสวัสดิการทหารบก
เลขที่ : -
ถนน : ถ.ศรีอยุธยา
ตำบล : วชิระ
อำเภอ : ดุสิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10300
โทรศัพท์ : 02-281-8216, 02-297-5714
แฟ๊กซ์ : -
101
90000002004015 กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.) อาคาร : 2254 (สี่แยกเกษตรศาสตร์)
เลขที่ : -
ถนน : ถ.พหลโยธิน
ตำบล : แขวงเสนานิคม
อำเภอ : เขตจตุจักร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10900
โทรศัพท์ : 02-940-1365
แฟ๊กซ์ : -
55
90000002004024 กรมยุทธการทหารบก (ยก.ทบ.) อาคาร : 113 ในกองบัญชาการกองทัพบก
เลขที่ : -
ถนน : ถ.ราชดำเนินนอก
ตำบล : บางขุนพรหม
อำเภอ : พระนคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10200
โทรศัพท์ : 0-2297-7663
แฟ๊กซ์ : 0-2297-7663
17
90000002004021 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า อาคาร : -
เลขที่ : 315
ถนน : ถ.ราชวิถี
ตำบล : ทุ่งพญาไท
อำเภอ : ราชเทวี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10400
โทรศัพท์ : -
แฟ๊กซ์ : -
488
90000002004013 กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) อาคาร : กองเงินเดือน
เลขที่ : 2
ถนน : ประดิพัทธ์
ตำบล : ถนนครไชยศรี
อำเภอ : ดุสิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10300
โทรศัพท์ : 02-241-0417-8
แฟ๊กซ์ : -
323
90000002004017 โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก อาคาร : -
เลขที่ : 41
ถนน : เทอดดำริ
ตำบล : สามเสน
อำเภอ : ดุสิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10800
โทรศัพท์ : 0-2241-4059*105
แฟ๊กซ์ : 0-2241-4409
1
90000002004022 กรมการทหารสื่อสาร อาคาร : 149
เลขที่ : 41
ถนน : พระราม 5
ตำบล : นครไชยศรี
อำเภอ : ดุสิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10300
โทรศัพท์ : 0-2241-5159
แฟ๊กซ์ : -
200
90000002004030 วิทยาลัยการทัพบก อาคาร : กองเงินเดือน กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก
เลขที่ : -
ถนน : ราชดำเนินนอก
ตำบล : -
อำเภอ : พระนคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10200
โทรศัพท์ : 02-2977645
แฟ๊กซ์ : -
11
90000002004025 หน่วยป้องกันภัยทางอากาศ (นปอ.) อาคาร : 551
เลขที่ : -
ถนน : เดชะตุงคะ
ตำบล : สีกัน
อำเภอ : ดอนเมือง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10210
โทรศัพท์ : 0-2297-7643-6, 2977663
แฟ๊กซ์ : 0-2297-7663
3
07030002004001 จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี อาคาร : 551
เลขที่ : 281 หมู่ 1 ค่ายสุรสีห์
ถนน : -
ตำบล : ต.ลาดหญ้า
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 71190
โทรศัพท์ : 034-589006
แฟ๊กซ์ : 034-589236
18
06040002004000 แผนกสัสดีจังหวัดกำแพงเพชร อาคาร : ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เลขที่ : -
ถนน : ปิ่นดำริห์
ตำบล : หนองปลิง
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ : 62000
โทรศัพท์ : 055-705008
แฟ๊กซ์ : 055-705008
2
04020002004000 มณฑลทหารบกที่ 23 อาคาร : ค่ายศรีพัชรินทร
เลขที่ : -
ถนน : -
ตำบล : ศิลา
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 40000
โทรศัพท์ : 043-261238
แฟ๊กซ์ : 043-261238
10
04020002004001 แผนกสัสดีจังหวัดขอนแก่น อาคาร : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
เลขที่ : -
ถนน : ศูนย์ราชการ
ตำบล : -
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 40000
โทรศัพท์ : 043-237083
แฟ๊กซ์ : 043-237083
1
02020002004000 มณฑลทหารบกที่ 14 อาคาร : -
เลขที่ : 301 หมู่ 9
ถนน : -
ตำบล : บ้านสวน
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 20000
โทรศัพท์ : 038-282888*285543(2427)
แฟ๊กซ์ : 038-758180
12
02020002004002 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 อาคาร : ค่ายพนัสบดี ศรีอุทัย
เลขที่ : 480 หมู่ 1
ถนน : -
ตำบล : กระจันทร์
อำเภอ : เกาะจันทร์
จังหวัด : ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 20240
โทรศัพท์ : 0-3820-9304*69325
แฟ๊กซ์ : 0-3820-9304
2
01060002004000 แผนกสัสดีจังหวัดชัยนาท อาคาร : ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
เลขที่ : -
ถนน : -
ตำบล : -
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ : 17000
โทรศัพท์ : 056-411001
แฟ๊กซ์ : -
1
03060002004000 แผนกสัสดีจังหวัดชัยภูมิ อาคาร : ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ : -
ถนน : ถ.บรรณาการ
ตำบล : ในเมือง
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36000
โทรศัพท์ : 044-811254
แฟ๊กซ์ : 044-811254
2
08050002004000 จังหวัดทหารบกชุมพร อาคาร : ค่ายเขตอุดมศักดิ์ชุมพร
เลขที่ : -
ถนน : ค่ายเขตอุดมศักดิ์
ตำบล : -
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ : 86190
โทรศัพท์ : 077-596665 ต่อ 4020
แฟ๊กซ์ : -
25
08050002004001 แผนกสัสดีจังหวัดชุมพร อาคาร : ศาลากลางจังหวัดชุมพร
เลขที่ : -
ถนน : อาภากร
ตำบล : นาชะอัง
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ : 86000
โทรศัพท์ : 0-7751-1870
แฟ๊กซ์ : 0-7751-1870
1
05070002004001 แผนกสัสดีจังหวัดเชียงราย อาคาร : ศาลากลางจังหวัดชุมพร
เลขที่ : -
ถนน : สุทธิสาสน์
ตำบล : เวียง
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 053-711043
แฟ๊กซ์ : 053-711043
1
05070002004000 จังหวัดทหารบกเชียงราย อาคาร : ค่ายเม็งรายมหาราช
เลขที่ : 256/218 หมู่ 15
ถนน : -
ตำบล : รอบเวียง
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 053-711200-201#3959
แฟ๊กซ์ : 053-711201
7
05010002004000 มณฑลทหารบกที่ 33 อาคาร : ค่ายกาวิละ
เลขที่ : 256/218 หมู่ 15
ถนน : ลำพูน
ตำบล : วัดเกต
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50000
โทรศัพท์ : 053-241644*3436-7,75036
แฟ๊กซ์ : 053-245476
82
05010002004001 แผนกสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ อาคาร : ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ : -
ถนน : โชตนา
ตำบล : -
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50300
โทรศัพท์ : 053-222191
แฟ๊กซ์ : 053-222191
1
06030002004000 จังหวัดทหารบกตาก อาคาร : ค่ายวชิรปราการ
เลขที่ : -
ถนน : -
ตำบล : -
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ตาก
รหัสไปรษณีย์ : 63000
โทรศัพท์ : 055-513778 ต่อ 3617หรือ 09
แฟ๊กซ์ : 055-322315
5
06030002004001 แผนกสัสดีจังหวัดตาก อาคาร : ศาลากลางจังหวัดตาก
เลขที่ : -
ถนน : -
ตำบล : -
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ตาก
รหัสไปรษณีย์ : 63000
โทรศัพท์ : 055-511217
แฟ๊กซ์ : -
2
02070002004000 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อาคาร : แผนกการเงินโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เลขที่ : 99 หมู่ 1
ถนน : -
ตำบล : พรหมมณี
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : นครนายก
รหัสไปรษณีย์ : 26001
โทรศัพท์ : 037-393010-4 # 62104,393020
แฟ๊กซ์ : 022411707
195
02070002004001 แผนกสัสดีจังหวัดนครนายก อาคาร : ศาลากลางจังหวัดนครนายก
เลขที่ : -
ถนน : -
ตำบล : -
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : นครนายก
รหัสไปรษณีย์ : 26000
โทรศัพท์ : 037-311423
แฟ๊กซ์ : 037-311423
2
07010002004000 กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองฑีฆายุ อาคาร : ศาลากลางจังหวัดนครนายก
เลขที่ : -
ถนน : -
ตำบล : ธรรมศาลา
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : 73000
โทรศัพท์ : 034-254517
แฟ๊กซ์ : -
10
04060002004000 จังหวัดทหารบกนครพนม อาคาร : ค่ายพระยอดเมืองขวาง
เลขที่ : -
ถนน : -
ตำบล : ธรรมศาลา
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : นครพนม
รหัสไปรษณีย์ : 48000
โทรศัพท์ : 042-536881 สุพรรษา
แฟ๊กซ์ : 042-511563
4
03010002004003 มณฑลทหารบกที่ 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.) อาคาร : -
เลขที่ : ค่ายสุรนารี
ถนน : -
ตำบล : ธรรมศาลา
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 30000
โทรศัพท์ : 044-357114 ต่อ 24508
แฟ๊กซ์ : 044-243820
529
03010002004000 มณฑลทหารบกที่ 21 (บก.มทบ.21) อาคาร : ค่ายสุรนารี
เลขที่ : -
ถนน : -
ตำบล : -
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 30000
โทรศัพท์ : 044-242572 กงคุณชนะ
แฟ๊กซ์ : 044-243171
105
03010002004006 มณฑลทหารบกที่ 21 (บก.ทภ.2) อาคาร : -
เลขที่ : -
ถนน : -
ตำบล : -
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 30000
โทรศัพท์ : 044-255530-8*22526-7
แฟ๊กซ์ : -
6
03010002004007 มณฑลทหารบกที่ 21 (แผนก 5 กคส.สพ.ทบ.) อาคาร : แผนกการเงิน ค่ายสุรนารี
เลขที่ : -
ถนน : -
ตำบล : -
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 30000
โทรศัพท์ : -
แฟ๊กซ์ : -
95
03010002004001 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (บก.บชร.2) อาคาร : -
เลขที่ : ค่ายสุรนารี
ถนน : เดชอุดม
ตำบล : หนองไผ่ล้อม
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 30000
โทรศัพท์ : 044-958283-4 23116, 044353545
แฟ๊กซ์ : 044-243820, 044-353350
6
08030002004000 มณฑลทหารบกที่ 41 อาคาร : ค่ายวชิราวุธ
เลขที่ : -
ถนน : -
ตำบล : -
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ : 80000
โทรศัพท์ : 075-383-444 ต่อ 40284
แฟ๊กซ์ : 075-347356
73
08100002004000 จังหวัดทหารบกทุ่งสง อาคาร : ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
เลขที่ : -
ถนน : -
ตำบล : กะปาง
อำเภอ : ทุ่งสง
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ : 80310
โทรศัพท์ : 075-494074-8#45026
แฟ๊กซ์ : 075-495047
12
06060002004000 มณฑลทหารบกที่ 31 อาคาร : ค่ายจิรประวัติ
เลขที่ : -
ถนน : -
ตำบล : -
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ : 60000
โทรศัพท์ : 056-255802 ต่อ 3027,325120*111
แฟ๊กซ์ : 075-495047
162
06060002004001 แผนกสัสดีจังหวัดนครสวรรค์ อาคาร : ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
เลขที่ : -
ถนน : สวรรค์วิถี
ตำบล : -
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ : 60000
โทรศัพท์ : 056-221209
แฟ๊กซ์ : 056-221209
1
90000002004014 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) อาคาร : ฝ่ายการเงิน กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)
เลขที่ : 11/15
ถนน : ติวานนท์
ตำบล : ท่าทราย
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 11000
โทรศัพท์ : 02-588-3698, 02-588-0086
แฟ๊กซ์ : 056-221209
1,340
05060002004000 จังหวัดทหารบกน่าน อาคาร : ค่ายสุริยพงษ์
เลขที่ : 176
ถนน : เทศบาลดำริห์
ตำบล : -
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : น่าน
รหัสไปรษณีย์ : 55000
โทรศัพท์ : 054-710068-217, 774083-4
แฟ๊กซ์ : 054-710066
5
03020002004001 แผนกสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์ อาคาร : ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ : -
ถนน : -
ตำบล : ในเมือง
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ : 31000
โทรศัพท์ : 044-611985
แฟ๊กซ์ : -
2
01030002004001 ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ อาคาร : -
เลขที่ : 37 ม.4
ถนน : -
ตำบล : บ้านใหม่
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : 12000
โทรศัพท์ : 02-5012037,#69611
แฟ๊กซ์ : 02-5012254
238
07050002004001 ศูนย์การทหารราบประจวบคีรีขันธ์ อาคาร : -
เลขที่ : -
ถนน : -
ตำบล : -
อำเภอ : -
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ : 77000
โทรศัพท์ : 06-6131383
แฟ๊กซ์ : -
83
02060002004000 มณฑลทหารบกที่ 12 อาคาร : ค่ายจักรพงศ์
เลขที่ : -
ถนน : -
ตำบล : ดงพระราม
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 25000
โทรศัพท์ : 037-475240
แฟ๊กซ์ : -
21
02060002004001 แผนกสัสดีจังหวัดปราจีนบุรี อาคาร : ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เลขที่ : -
ถนน : ปราจีนบุรี
ตำบล : ไม้เค็ด
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 25000
โทรศัพท์ : 037-454039
แฟ๊กซ์ : 037-454039
1
09070002004000 จังหวัดทหารบกปัตตานี อาคาร : ค่ายอิงคยุทธบริหาร
เลขที่ : -
ถนน : -
ตำบล : บ่อทอง
อำเภอ : หนองจิก
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94170
โทรศัพท์ : 073-340141-4** 4313
แฟ๊กซ์ :

เอกสารประกอบ :
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.00 Mb

 กองทัพบก

จำนวนข้อมูล ##DATASHOW## รายการ ##PAGESHOW##     
##Preview## ##Next##
 
   

 
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ชั้น 15 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กทม.10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-643-1383-5  เบอร์โทรสาร : 02-643-1387  E-mail Address : webmaster@gpef.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2553 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  |  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์