แผนผังเว็บไซต์ 
 
จำนวนสมาชิก
104,892 ราย
จำนวนหน่วยงาน
1,843
มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ
20,639,127,980.92 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
19.4046 บาท
ผล การดำเนินงานสะสม
ตั้งแต่ต้นปี
662.19 ล้านบาท
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2016
ดูข้อมูลย้อนหลัง
 
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
  ท่านต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีใดมากที่สุด

 ผ่านอีเมลล์
 SMS
 โทรศัพท์
 จดหมาย


  
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ :
 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หน่วยงานสมาชิก > กระทรวงแรงงาน > สำนักงานประกันสังคม  
   
 
 สำนักงานประกันสังคม


กระทรวง : กระทรวงแรงงาน
กรม : สำนักงานประกันสังคม

รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน รายละเอียด จำนวน
สมาชิก
08020017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :ศรีตรัง
ตำบล : กระบี่ใหญ่
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : กระบี่
รหัสไปรษณีย์ : 81000
โทรศัพท์ : 075-620402
แฟ๊กซ์ : 075-620402
2
04050017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ อาคาร :
เลขที่ : 3/46
ถนน :กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด
ตำบล : กาฬสินธุ์
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ : 46000
โทรศัพท์ : 043-812694,812787
แฟ๊กซ์ : 043-812787
1
06040017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร อาคาร :
เลขที่ : 314 หมู่ 3
ถนน :
ตำบล : หนองปลิง
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ : 62000
โทรศัพท์ : 055-710102, 710103
แฟ๊กซ์ : 055-710102
3
04020017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :ศูนย์ราชการ
ตำบล :
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 40000
โทรศัพท์ : 043-238271
แฟ๊กซ์ : 043-239627
2
02040017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี อาคาร :
เลขที่ : 1212/21
ถนน :ท่าแฉลบ
ตำบล : ตลาด
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 22000
โทรศัพท์ : 039-325985
แฟ๊กซ์ : 039-325985
1
02020017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี อาคาร :
เลขที่ : 101/10 หมู่ 1
ถนน :
ตำบล : เสม็ด
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 20000
โทรศัพท์ : 038-282244
แฟ๊กซ์ : 038-261332
5
01060017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท อาคาร :
เลขที่ : 289 ม.6
ถนน :
ตำบล : บ้านกล้วย
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ : 17000
โทรศัพท์ : 056-412603
แฟ๊กซ์ : 056-412381
2
03060017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :องค์การสาย 2
ตำบล : ในเมือง
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36000
โทรศัพท์ : 044-835681-2*13
แฟ๊กซ์ : 044-821738
3
05070017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย อาคาร : ศูนย์ราชการอาคารแรงงาน ชั้น 3
เลขที่ : 258/9 หมู่ 15
ถนน :ฝั่งหมิ่น-หนองบัวแดง
ตำบล : ริมกก
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 053-717513, 750615-6 ต่อ 341
แฟ๊กซ์ : 053-717440
2
05010017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ อาคาร : อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ : 61
ถนน :โชตนา
ตำบล : ช้างเผือก
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50300
โทรศัพท์ : 053-222567 # 13
แฟ๊กซ์ : 053-218644
3
09030017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง อาคาร :
เลขที่ : 252/5
ถนน :ท่ากลาง
ตำบล :
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : ตรัง
รหัสไปรษณีย์ : 92000
โทรศัพท์ : 075-211487
แฟ๊กซ์ : 075-211487
2
02050017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด อาคาร : ศาลากลางจังหวัดตราด
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล :
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : ตราด
รหัสไปรษณีย์ : 23000
โทรศัพท์ : 039-511911
แฟ๊กซ์ : 039-511911
2
06030017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก อาคาร :
เลขที่ : 10/2
ถนน :พหลโยธิน
ตำบล : หนองหลวง
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : ตาก
รหัสไปรษณีย์ : 63000
โทรศัพท์ : 055-513468
แฟ๊กซ์ : 055-513672
2
04060017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม อาคาร : ศูนย์ราชการ
เลขที่ : 213/2
ถนน :อภิบาลบัญชา
ตำบล :
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : นครพนม
รหัสไปรษณีย์ : 48000
โทรศัพท์ : 042-513540
แฟ๊กซ์ : 042-513540
1
03010017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา อาคาร :
เลขที่ : 2/1 ซ.เดชอุดม 6
ถนน :
ตำบล :
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 30000
โทรศัพท์ : 044-245755
แฟ๊กซ์ : 044-245755
3
08030017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช อาคาร :
เลขที่ : 16
ถนน :พานยม
ตำบล : ในเมือง
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ : 80000
โทรศัพท์ : 075-344055
แฟ๊กซ์ : 075-344055
4
06060017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ อาคาร :
เลขที่ : 310/13 หมู่ 9
ถนน :โกสีย์ใต้
ตำบล : นครสวรรค์ตก
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ : 60000
โทรศัพท์ : 056-220134-5
แฟ๊กซ์ : 056-220134-5
2
90000017006000 สำนักงานประกันสังคม อาคาร :
เลขที่ : 88/28 หมู่ 4
ถนน :ติวานนท์
ตำบล : ตลาดขวัญ
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 11000
โทรศัพท์ : 02-9562133-5
แฟ๊กซ์ : 02-9687561
101
01020017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี อาคาร : ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
เลขที่ :
ถนน :รัตนาธิเบศ
ตำบล : บางกระสอ
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 11000
โทรศัพท์ : 02-5800703 (23)
แฟ๊กซ์ : 02-5800703 (22)
1
09060017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส อาคาร : บ้านปลักปลา
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล : ลำภู
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96000
โทรศัพท์ : 073-522121-2
แฟ๊กซ์ : 073-513550
1
05060017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน อาคาร : บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล : ไชยสถาน
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : น่าน
รหัสไปรษณีย์ : 55000
โทรศัพท์ : 054-771634
แฟ๊กซ์ : 054-771634
2
01030017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี อาคาร :
เลขที่ : 35/3 หมู่ 1
ถนน :รังสิต-ปทุมธานี
ตำบล : บ้านกลาง
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : 12000
โทรศัพท์ : 02-5670360-2
แฟ๊กซ์ : 5670367
5
07060017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาคาร :
เลขที่ : 73/15
ถนน :สุขใจ
ตำบล :
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ : 77000
โทรศัพท์ : 032-611973
แฟ๊กซ์ : 032-556959
3
02060017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี อาคาร : ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2
เลขที่ : 324/6-7
ถนน :แก้วพิจิจร
ตำบล : หน้าเมือง
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 25230
โทรศัพท์ : 037-454029-31
แฟ๊กซ์ :
2
09070017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี อาคาร :
เลขที่ : 14 ซ.5
ถนน :เจริญประดิษฐ์
ตำบล : สะบารัง
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94000
โทรศัพท์ : 073-332842, 348290
แฟ๊กซ์ : 073-348290
2
01010017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคาร : ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ :
ถนน :สายเอเซีย
ตำบล : คลองสวนพลู
อำเภอ :พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ : 13000
โทรศัพท์ : 035-336252
แฟ๊กซ์ : 035-336251
2
05100017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา อาคาร :
เลขที่ : 112/29
ถนน :ฟากน้ำ
ตำบล : แม่ต่ำ
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : พะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 56000
โทรศัพท์ : 054-482316
แฟ๊กซ์ : 054-481995
3
08070017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา อาคาร :
เลขที่ : 294
ถนน :.เพชรเกษม
ตำบล : ด่านช้าง
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : พังงา
รหัสไปรษณีย์ : 82000
โทรศัพท์ : 076-440336
แฟ๊กซ์ : 076-411025
3
09020017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง อาคาร :
เลขที่ : 16
ถนน :ไชยบุรี
ตำบล :
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ : 93000
โทรศัพท์ : 0-7462-1447
แฟ๊กซ์ : 0-7461-4011
2
06070017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร อาคาร :
เลขที่ : 220
ถนน :บึงสีไฟ
ตำบล : ในเมือง
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ : 66000
โทรศัพท์ : 056-613290, 651166-7
แฟ๊กซ์ : 056-612934
2
06010017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก อาคาร : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 4
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล :
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 65000
โทรศัพท์ : 055-2824416, 251850, 245324
แฟ๊กซ์ :
3
06080017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร :
เลขที่ : 102 ม.10
ถนน :สานสระบุรี-หล่มสัก
ตำบล :
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 67000
โทรศัพท์ : 056-721988, 722394, 711345
แฟ๊กซ์ : 056-722394
2
05050017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ อาคาร : ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2
เลขที่ :
ถนน :ไชยบูรณ์
ตำบล :
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : แพร่
รหัสไปรษณีย์ : 54000
โทรศัพท์ : 054-522231-2
แฟ๊กซ์ : 054-522231
1
08010017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต อาคาร :
เลขที่ : 15/4
ถนน :อำเภอ
ตำบล : ตลาดใหญ่
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ : 83000
โทรศัพท์ : 076-240418-19
แฟ๊กซ์ :076-222836
3
04100017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร อาคาร :
เลขที่ : 1/8
ถนน :วงศ์คำพา
ตำบล :
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ : 49000
โทรศัพท์ : 042-612287
แฟ๊กซ์ : 042-611708
2
05020017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาคาร :
เลขที่ : 126/10
ถนน :ขุนลุมประพาส
ตำบล : จองคำ
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ : 58000
โทรศัพท์ : 053-612599
แฟ๊กซ์ : 053-612244
1
03080017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร อาคาร :
เลขที่ : 272 หมู่ 1
ถนน :แจ้งสนิท
ตำบล : สำราญ
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ : 35000
โทรศัพท์ : 045-712657 # 13,14
แฟ๊กซ์ : 045-724680 # 24
2
04040017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด อาคาร :
เลขที่ : 81/9
ถนน :ราชการดำเนิน
ตำบล :
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 45000
โทรศัพท์ : 043-513452
แฟ๊กซ์ : 043-513452
2
02030017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง อาคาร :
เลขที่ : 140/23 หมู่ 2
ถนน :.สุขุมวิท
ตำบล : เนินพระ
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : ระยอง
รหัสไปรษณีย์ : 21000
โทรศัพท์ : 038-807587-90 ต่อ 2
แฟ๊กซ์ : 038-616087
4
07040017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี อาคาร :
เลขที่ : 128 หมู่ 10
ถนน :เขาวัง-บ้านน้ำพุ
ตำบล : เจดีย์หัก
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 70000
โทรศัพท์ : 032-319853 ต่อ 12, 15
แฟ๊กซ์ : 032-319854
3
01050017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี อาคาร :
เลขที่ : 126/3
ถนน :คันคลองชลประทาน
ตำบล : ทะเลชุบศร
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 15000
โทรศัพท์ : 036-413499
แฟ๊กซ์ : 036-413499
1
05040017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง อาคาร : ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2
เลขที่ :
ถนน :วชิราวุธดำเนิน
ตำบล : พระบาท
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ : 52000
โทรศัพท์ : 054-265019-20
แฟ๊กซ์ : 054-265019-20
3
05030017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน อาคาร : อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
เลขที่ : หมู่ 10
ถนน :ลำปาง-เชียงใหม่
ตำบล : บ้านกลาง
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ : 51000
โทรศัพท์ : 053-510488, 537705-6
แฟ๊กซ์ : 053-510488
4
04090017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย อาคาร :
เลขที่ : 300/6
ถนน :มะลิวัลย์
ตำบล :
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : เลย
รหัสไปรษณีย์ : 42000
โทรศัพท์ : 042-812430, 813453
แฟ๊กซ์ : 042-812613
3
03040017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :โชติพันธุ์
ตำบล :
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ : 33000
โทรศัพท์ : 045-631068, 613560
แฟ๊กซ์ :045-631068, 613560
3
04070017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร อาคาร :
เลขที่ : 1767/23
ถนน :สุขสวัสดิ์
ตำบล : ธาตุเชิงชุม
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ : 47000
โทรศัพท์ : 042-713551#101,114,042-733788
แฟ๊กซ์ : 042-733759
2
09010017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา อาคาร :
เลขที่ : 430/78 หมู่ 2
ถนน :
ตำบล : พะวง
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 90100
โทรศัพท์ : 074-333983-5,448613-6
แฟ๊กซ์ : 074-333983
4
09040017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล อาคาร :
เลขที่ : หมู่ 6
ถนน :.
ตำบล : .คลองขุด
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : สตูล
รหัสไปรษณีย์ : 91000
โทรศัพท์ : 074-721353
แฟ๊กซ์ : 074-721396
4
02080017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ อาคาร :
เลขที่ : 1632 หมู่ 4
ถนน :เทพารักษ์
ตำบล :
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : 10270
โทรศัพท์ : 7556251-6 ต่อ 401-404
แฟ๊กซ์ : 3944478
5
07070017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม อาคาร :
เลขที่ : 32
ถนน :สมุทรสงคราม-บางแพ
ตำบล : แม่กลอง
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ : 75000
โทรศัพท์ : 0-3471-5541*109,116
แฟ๊กซ์ : 0-3471-3660*116
1
07080017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร อาคาร :
เลขที่ : 1092/92-93
ถนน :เอกชัย
ตำบล : มหาชัย
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ : 74000
โทรศัพท์ : 034-820507-8, 470279-83
แฟ๊กซ์ : 034-820899, 470284
4
01040017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี อาคาร :
เลขที่ : 673/2
ถนน :พิชัยรณรงค์สงคราม
ตำบล : ปากเพรียว
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 18000
โทรศัพท์ : 036-223065-6
แฟ๊กซ์ : 036-223065
4
06020017006000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย อาคาร :
เลขที่ : 317 หมู่ 1
ถนน :.สุโขทัย-กำแพงเพชร
ตำบล : บ้านกล้วย
อำเภอ :เมือง
จังหวัด : สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ : 64000
โทรศัพท์ : 055-620427-8
แฟ๊กซ์ : 055-613548
3
07020017006000 สำนักงานประกันสังคมจังห

เอกสารประกอบ :
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.00 Mb

 สำนักงานประกันสังคม

จำนวนข้อมูล ##DATASHOW## รายการ ##PAGESHOW##     
##Preview## ##Next##
 
   

 
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ชั้น 15 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กทม.10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-643-1383-5  เบอร์โทรสาร : 02-643-1387  E-mail Address : webmaster@gpef.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2553 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  |  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์