สำนักงาน กสจ.

นายวิสิฐา ตั้งจิตนบ
ผู้จัดการสำนักงาน กสจ.

นางสาวหรรษา เจริญจรรยากุล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางสาววรลักษณ์ เจตเกษกิจ
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนสมาชิก

นางสาวอธิชา อินทรสูตร
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวรัชดาภรณ์ ธานะสุข
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และ IT

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.