ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รูปภาพกิจกรรม

ผลการดําเนินงาน กสจ. ประจําเดือนธันวาคม 2565

QR Code Line กสจ.

ช่องทางการนำส่งเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก กสจ.

เงินท่านไปไหน??

เงินส่วนไหนได้ยกเว้นภาษี

กสจ. ขอเป็นกำลังให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเกิดผลกระทบจาก covid-19 เราจะทำอย่างไรต่อไป??

ภาพวีดีโอ งานประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2561 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

Line กสจ.

Weather