ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผล
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาบริษัทจัดการการลงทุน กสจ.
ดาวน์โหลดไฟล์คลิ๊ก ประกาศผลการสรรหาบริษัทจัดการการลงุทน กสจ.
Screen Shot 2017-01-05 at 1.23.31 PM
เรื่อง “ประกวดราคาจ้างบริษัทจัดการการลงทุน”
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก เรื่อง “ประกวดราคาจ้างบริษัทจัดการการลงทุน” 
รูปภาพกิจกรรม

ผลการดําเนินงาน กสจ. ประจําเดือนเมษายน 2565

ผลการดำเนินงานรายเดือน 2Q65

QR Code Line กสจ.

poster_1_3_page-0001

ช่องทางการนำส่งเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก กสจ.

ช่องทางการส่งเอกสาร (1)

เงินท่านไปไหน??

เงินท่านไปไหน

เงินส่วนไหนได้ยกเว้นภาษี

เงินส่วนไหนได้ยกเว้นภาษี

กสจ. ขอเป็นกำลังให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กำลังใจ

เมื่อเกิดผลกระทบจาก covid-19 เราจะทำอย่างไรต่อไป??

ชี้แจง

ภาพวีดีโอ งานประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2561 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

Line กสจ.

กสจ.
Weather